Ms. Dorothy Ng’ambi Tembo

Deputy Executive Director, International Trade Centre
Ms. Dorothy Ng’ambi Tembo
Ms. Dorothy Ng’ambi Tembo
Deputy Executive Director, International Trade Centre

SESSIONS BY Ms. Dorothy Ng’ambi Tembo


PREVIOUS SESSIONS BY Ms. Dorothy Ng’ambi Tembo

6th WIF 2018