Ms. Bisila Bokoko

Global Ambassador, Bisila Bokoko African Literacy Project
Ms. Bisila Bokoko
Ms. Bisila Bokoko
Global Ambassador, Bisila Bokoko African Literacy Project

SESSIONS BY Ms. Bisila Bokoko

 
  - Africa/Nairobi

PREVIOUS SESSIONS BY Ms. Bisila Bokoko

6th WIF 2018
 
  - Europe/Zurich
 
  - Europe/Zurich
2020
 
  - Europe/Zurich

PREVIOUS SESSIONS MODERATED BY Ms. Bisila Bokoko

4th WIF 2014
 
  - Europe/Zurich
 
  - Europe/Zurich