Mr. Xiaoyong Wang

Secretary General, China-Africa Business Council
Mr. Xiaoyong Wang
Mr. Xiaoyong Wang
Secretary General, China-Africa Business Council