Mr. Jianjun Wang

President, Shenzhen Stock Exchange

Mr. Jianjun Wang

President, Shenzhen Stock Exchange

Biography