Mr. Jianjun Wang

President, Shenzhen Stock Exchange

Mr. Jianjun Wang

President, Shenzhen Stock Exchange

All sessions by Mr. Jianjun Wang