Dr. Xiang Bing

Founding Dean, Cheung Kong Graduate School of Business, China

Dr. Xiang Bing

Founding Dean, Cheung Kong Graduate School of Business, China

Biography

All sessions by Dr. Xiang Bing